Switch to the English version of the site


View journal profile

View editorial board etc.

View index of authors

View contents of individual issues

View guidelines for authors

Information on orders, subscriptions and pricing

Tomáš Akvinský
Studia Neoaristotelica

CO JE NOVÉHO

10/03/2014 – Zveřejňujeme nový Etický kodex, který byl přijat redakční radou.

9/05/2013 – Počínaje ročníkem 10 (2013) bude časopis vydávat nakladatelství Editiones Scholasticae. Teologická fakulta Jihočeské univerzity zůstává spoluvydavatelem. Údaje na stránkách byly aktualizovány, aby odrážely z toho vyplývající změny v cenách a v distribuci. Detaily naleznete v secki Objednávky.

01/01/2012 – Počínaje ročníkem 9 (2012) bude časopis vycházet třikrát ročně, a to 2 čísla v angličtině a jedno číslo v češtině/slovenštině.


-----------------------

Studia Neoaristotelica – Časopis pro analytickou scholastiku jsou odborným recenzovaným časopisem určeným pro pěstování široce pojaté aristotelské filosofie, čerpající především z bohatého odkazu scholatické tradice a současné analytické metafyziky. Zvláštní důraz je kladen na nejvyspělejší formy scholastického myšlení (doposud povětšinou neprozkoumané), které se rozvíjely zejména v 16. a v 17. století. Naším záměrem je úsilí o současnou filosofickou syntézu analytických a scholastických koncepcí, s cílem obohatit nejen křesťanskou filosofii, ale i širší vzdělanou veřejnost. V časopise vítáme nejen příspěvky, které se ztotožňují s touto vizí, ale i takové, které jsou k ní kritické.

Obsah časopisu se skládá především z původních filosofických studií, překladů, diskusí a recenzí. Ambicí časopisu je vysoká odborná úroveň obsahu. Původní studie a překlady navržené k publikaci podléhají anonymnímu recenznímu řízení.

Periodicita: Od ročníku 9 (2012) vychází 2 čísla v anglickém jazyce a jedno číslo v jazyce českém a slovenském.

Dostupnost: Časopis je možné objednat v tištěné podobě, anebo si předplatit elektronický přístup.

Vydavatel: Od ročníku 10 (2013) je vydavatelem časopisu nakladatelství Editiones Scholasticae společně s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Teologickou fakultou, Katedrou filosofie a religionistiky (ve spolupráci se Společnou výzkumnou skupinou pro studium post-středověké scholůastiku FlÚ AV ČR a TF JU).

Redakci časopisu tvoří Daniel D. Novotný, Ph.D. (šéfredaktor a předseda redakční rady od září 2010) a Lukáš Novák. Časopis je řízen redakční radou, která se opírá o mezinárodní panel poradců. Čestným předsedou redakční rady je zakladatel časopisu Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.


Podrobnější informace o důvodu vzniku a o zaměření časopisu naleznete ve Slovu úvodem prof. Sousedíka.

-----------------------
Download our Publication Ethics statement
-----------------------
ISSN 1214-8407 (print)
ISSN 1804-6843 (online)

Profil časopisu

Redakční rada a ostatní orgány časopisu

Index autorů a článků

Obsah všech vydaných čísel
Pokyny pro autory – požadavky na rukopisy

Objednávky, předplatné a ceny

Jan Duns Scotus