Switch to the English version of the site


View journal profile

View editorial board etc.

View index of authors

View contents of individual issues

View guidelines for authors

Information on orders, subscriptions and pricing

Tomáš Akvinský
Studia Neoaristotelica

Zakladatel časopisu: Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.

Redaktoři: Daniel D. Novotný, Ph.D. (šéfredaktor); Lukáš Novák, Ph.D.

Redakční rada: Daniel D. Novotný (předseda), Stanislav Sousedík (čestný předseda), Tomáš Machula, Lukáš Novák, David Oderberg, Peter Volek

Panel redakčních poradců: Paul Richard Blum, David Clemenson, Rolf Darge, Petr Dvořák, Costantino Esposito, Edward Feser, Štěpán Filip OP, James Franklin, Michael Gorman, Jorge Gracia, Daniel Heider, Rafael Hüntelmann, Michal Chabada, Gyula Klima, Sven K. Knebel, Simo Knuutila, Ulrich G. Leinsle, Pavel Materna, Uwe Meixner, Tomáš Nejeschleba, Jan Palkoska, David Peroutka OCD, Roberto Hoffmeister Pich, Edmund Runggaldier SJ, Jacob Schmutz, Prokop Sousedík, David Svoboda, Karel Šprunk


Adresa redakce: Studia Neoaristotelica, Daniel D. Novotný, TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice; studia@skaut.org

Profil časopisu

Redakční rada a ostatní orgány časopisu

Index autorů a článků

Obsah všech vydaných čísel
Pokyny pro autory – požadavky na rukopisy

Objednávky, předplatné a ceny

Jan Duns Scotus