View journal profile

View editorial board etc.

View index of authors

View contents of individual issues

View guidelines for authors

Information on orders, subscriptions and pricing

Thomas Akvinas
Studia Neoaristotelica

In the following frame you will find the contents of all the hitherto published issues as documented at the Philosophy Documentation Center. Below you can find the contents of vols. 1-7 listed directly.
In the list below, click on the title of the article to view summary in English and Latin

VOLUME 7 (2010) ISSUE 2
 • Articles - Studie
  • David Peroutka OCD
   Imagination, Intellect and Premotion. A Psychological Theory of Domingo Báñez [107-115]
  • Miroslav Hanke
   The Simple Paradoxes of Validity and Bradwardinian-Buridanian Semantics [116-160]
  • David Svoboda
   Participace v díle Tomáše Akvinského [161-180]
 • Translations - Překlady
  • Tomáš Akvinský
   O principech přirozenosti [181-196]
  • P. Banks
   O filosofické interpretaci logiky. Aristotelský dialog [197-210]
 • Reviews - Recenze
  • Stanislav Sousedík, Emilio Betti: Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky (M. Cajthaml) [211-216]
  • Jiří Hanuš, Jan Vybíral (eds.): Dawkins pod mikroskopem (J. Samohýl) [216-218]


VOLUME 7 (2010) ISSUE 1
 • Articles - Studie
  • Claudio Antonio Testi
   Analogy and Formal Logic: from Leśniewski's Ontology to Aquinas’ Metaphysics [3-27]
  • Jan Palkoska
   Descartova ontologie mentální reprezentace a otázka Suárezova vlivu [28-48]
  • Peter Volek
   Die Lehre des Thomas von Aquin über die Entstehung des Menschen [49-68]
 • Notes & Discussions - Statě, ohlasy, diskuse
  • Inocent-Mária V. Szaniszló OP
   Ktože sú to vlastne pohania? Malé uvedenie do medzináboženského dialógu v dobe sv. Tomáša Akvinského
   s možnými dôsledkami pre dnešnú dobu [69-86]
 • Reviews - Recenze
  • Michael Sudduth: The Reformed Objection to Natural Theology (S. Sousedík) [87-93]
  • Paul Richard Blum: Das Wagnis, ein Mensch zu sein. Studien zur neuzeitlichen Philosophie (K. Šprunk) [93-94]
  • Andrea Blaščíková: Etika cnosti podľa Tomáša Akvinského (M. Kuna) [94-96]
  • Christopher M. Brown: Aquinas and the Ship of Theseus. Solving Puzzles about Material Objects (P. Volek) [96-99]
  • Rastislav Nemec: Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie (M. Chabada) [100-102]
 • News - Zprávy & oznámení
  • Ad multos annos (jubileum prof. Pavla Materny) [103]


VOLUME 6 (2009) ISSUE 2
 • Statě
  • Erik Åkerlund
   Suárez on Forms, Universals and Understanding [159-182]
  • Miroslav Hanke
   John Buridan’s Propositional Semantics [183-208]
  • Daniel D. Novotný
   In defense of Baroque Schoalsticism [209-233]
  • Jiří Raclavský
   Projikování a abstraktní vs. konrétní individua [234-246]
  • Efrém Jindráček OP
   Pavel ze Soncina a italský tomismus XV. století [247-264]
  • David Peroutka OCD
   Aristotelské pojetí možného [265-289]
 • Recenze
  • Bernd Roling: Locutio angelica. Die Diskussion der Engelsprache als Antizipation einer Sprechakttheorie in Mittelalter und Früher Neuzeit (Ulrich G. Leinsle) [290-292]
  • Jacques Maritain: Sedm lekcí o jsoucnu a o principech spekulativního rozumu (Tomáš Machula) [292-294]
  • Ľuboš Rojka: Ako sa vyjadrovať rozumne a zmysluplne. Uvedenie do filozofickej metodológie (Michal Chabada) [295]
  • Peter Volek: Filosofia človeka podľa Tomáša Akvinského. Vo svetle súčasných komentárov (Milan Nakonečný) [296]
  • Eugen Zeleňák: Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti (Tomáš Machula) [297-298]
  • Alasdair MacIntyre’s Engagement with Marxism. Selected writings (Marián Kuna) [299-301]
 • Zprávy
  • Zpráva z konference ke 400. výročí úmrtí Maharala [302-307]
  • Zpráva z konference: Formální metody v epistemologii náboženství [308-311]
  • Oznámení konference: Metaphysics. Aristotelian, Scholastic, Analytic [311]


VOLUME 6 (2009) ISSUE 1
 • Statě
  • Jordi Sales-Coderch & Josep Monserrat-Molas
   “A more political animal than bees”: Polity as an intermediate state, as the highest state, or as an agent of stability [3-14]
  • Lukáš Novák
   Conceptual Atomism, “Aporia Generis” and a Way Out for Leibniz and the Aristotelians [15-49]
  • Vlastimil Vohánka
   Plantinga a princip slábnoucí pravděpodobnosti [50-78]
  • Miroslav Kuric
   Aristotelova teória substancie [79-90]
  • Peter Volek
   Philosophical and Theological Analysis of the Language of Prayer [91-98]
  • Daniel Heider
   The Nature of Suárez’s Metaphysics. Disputationes Metaphysicae and Their Main Systematic Strains [99-110]
 • Překlady
  • Gottlob Frege
   Funkcia a pojem [111-128]
 • Recenze
  • Stanislav Sousedík: Philosophie der frühen Neuzeit in den böhmischen Ländern(Ulrich G. Leinsle) [129-131]
  • Lubor Velecký: Aquinas’ Five Arguments in the Summa Theologiae 1a 2, 3 (Blažena Švandová) [131-137]
  • Alejandro A. Chafuen: Faith and Liberty. The Economic Thought of the Late Scholastics (Roman Míčka) [138-153]
 • Zprávy
  • Správa z medzinárodnej konferencie Dôvera v rozum (Peter Volek) [154-156]


VOLUME 5 (2008) ISSUE 2


VOLUME 5 (2008)ISSUE 1
 • Statě
 • Překlady
  • Stanislav Sousedík – Karel Šprunk
   G. Frege: Dialog s Pünjerem. Český překlad s kritickým výkladem [51-80]
 • Recenze
  • Jacques Maritain: Člověk a stát (Stanislav Sousedík) [81-85]
  • Michal Chabada: Ján Duns Scotus. Vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky (Lukáš Novák) [85-88]
  • Marek Otisk: Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi (Lukáš Novák) [89-96]
 • Zprávy
  • 700-lecie śmierci bł. Jana Dunsa Szkota. Międzynarodowe sympozjum jubileuszowe 8.–10. IV. 2008 (Michal Chabada) [97-100]
  • Suárez’s Metaphysics. Disputationes Metaphysicae in their Historical and Systematic Context. (Announcement of an international conference) [101-105]


VOLUME 4 (2007)ISSUE 2


VOLUME 4 (2007)ISSUE 1
 • Statě
 • Překlady
  • Peter Hoenen SJ
   Descartův mechanicismus [78-89]
 • Diskuse
  • Problém abstraktních pojmů
   • Lukáš Novák: Odpověď Davidu Peroutkovi [90-94]
   • David Peroutka OCD: K Novákově odpovědi [95-98]
 • Recenze
  • Georg Scherer: Základní fenomény lidského bytí očima filosofie (S. Sousedík) [99-100]
  • Ľuboš Rojka: The Eternity of God (R. Nemec) [101-102]
  • Michel Bastit: Les quatre causes de l'être selon la philosophie premiére d'Aristote (T. Machula) [103-104]
  • Ulrich G. Leinsle: Dilinganae Disputationes (S. Sousedík) [105-108]


VOLUME 3 (2006)ISSUE 2


VOLUME 3 (2006)ISSUE 1


VOLUME 2 (2005)ISSUE 2
 • Statě
 • Překlady
  • Thomas Williams
   Nad metodou historie filosofie [214-218]
 • Ohlasy
  • Stanislav Sousedík
   M. Rhonheimer o Kantovi a katolické teologii [219-225]
  • Alfred J. Freddoso
   Fides et ratio: radikální vize intelektuálního bádání [226-238]
  • David Peroutka OCD
   Ad: "K modálnímu ontologickému důkazu" [239-240]
 • Diskuse
  • Sémantika vlastních jmen a tomistická teorie predikace
   • L. Novák: Odpověď L. Koreňovi [241-249]
   • L. Koreň: Záverečné slovo [250-256]
 • Recenze
  • M. Cajthaml: Analyse und Kritik des Relativismus (D. Novotný) [257-261]
  • H. Hrehová: Etika, spoločenské vzťahy, spoločnosť (A. Klimenová) [262-266]
 • Aktuality
  • T. Nejeschleba: K jubileu P. prof. Vladimíra Richtera SJ [266-267]
  • T. Nejeschleba: P. Heinrich Seuse Denifle OP (1844-1905)
   (zpráva ze slavnostního aktu, Innsbruck, 10. června 2005) [268-269]
  • S. Sousedík: Bohemia Jesuitica 1556-2006
   (Oznámení o konání mezinárodní vědecké konference v Praze) [270]
 • Edice
  • S. Sousedík: Franciscus de Mayronis a jeho traktát
   De esse essentiae et existentiae [271-276]
  • Francisci de Mayronis Tractatus De esse essentiae et existentiae [277-322]


VOLUME 2 (2005)ISSUE 1
 • Statě
 • Překlady
  • M. J. Loux
   Nutné a možné (dokončení) [83-97]
  • Franz Schupp
   Odpovědí na Kanta všechno začalo
   Duchovně-dějinné místo teologie Karla Rahnera [98-110]
 • Ohlasy
  • Petr Dvořák
   Ke Gahérově analýze Tomášovy druhé cesty [111-117]
 • Diskuse
  • Tomistická teorie predikace
   • S. Sousedík: K příspěvku Lukáše Nováka [118-121]
   • L. Novák: Odpověď prof. Sousedíkovi [122-123]
   • S. Sousedík: Ke stati Petra Dvořáka [124-125]
  • Ontologie vztahů
   • P. Materna: Poznámka k Sousedíkově kritice soudobé teorie vztahů [126-128]
   • S. Sousedík: Vyjádření k Maternově poznámce [129-133]
   • P. Materna: Závěrečné vyjádření [134-136]
 • Recenze
  • M. Otisk: Na cestě ke scholastice [137-144]
  • B. Carr: Úvod do metafyziky [145-153]
  • A. Wolter: Duns Scotus - Metaphysician [153-155]
 • Aktuality
  • Kulturní styky a recepční procesy v teologii 12. a 13. století
   (zpráva z vědecké konference) [155-156]


VOLUME 1 (2004)DUAL ISSUE 1-2


Přepnout do české verze stránek


Profil časopisu

Redakční rada a ostatní orgány časopisu

Index autorů a článků

Obsah všech vydaných čísel
Pokyny pro autory – požadavky na rukopisy

Objednávky, předplatné a ceny

John Duns Scotus